Ільїна О. В. Формування психологічної готовності майбутніх ортопедагогів-реабілітологів до професійної діяльності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000018

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.08 - Спеціальна психологія

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.053.23

Анотація

Дослідження присвячене аспектам формування психологічної готовності майбутніх фахівців корекційної освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл до роботи з дітьми з порушенням функцій опорно-рухового апарату в спеціальних закладах освіти та закладах з інклюзивним та інтегрованим формами навчання. Представлена спеціально розроблена програма формування психологічної готовності ортопедагогів-реабілітологів, що складається з двох блоків: I-го - операційно-діяльнісного блоку та II-го блоку - блоку особистісної готовності. Формування операційно-діяльнісного блоку психологічної підготовки до професійної діяльності ортопедагога-реабілітолога передбачено забезпеченням розробленими дисциплінами психологічного спрямування, умовою формування другого блоку - блоку особистісної готовності є сформованість компонентів: аксіологічного, мотиваційно-вольового, тренування та розвитку емоційного інтелекту, адаптаційного, професійної самоактуалізації та профілактики професійного вигорання. Чинниками психологічної готовності майбутніх фахівців спеціальної та інтегрованої освіти для дітей з порушеним розвитком є сукупність набутих знань, вмінь та навичок, отриманих у закладах вищої освіти і та розробленої тренінгової програми психологічної готовності. Виявлено, що рівень емоційного інтелекту впливає на формування педагогічних здібностей, копінг-стратегій та ситуативної тривожності.

Схожі дисертації