Ющишина О. М. Прізвищеві назви і прізвища Центральної Хмельниччини XVII-ХХІ ст.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000031

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.01 - Українська мова

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 11.051.14

Анотація

Дисертаційна праця присвячена вивченню лексико-семантичних, мотиваційних та словотвірних особливостей прізвищевих назв (ПН) і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII - ХХІ ст., зокрема Волочиського, Летичівського та Хмельницького районів. Зібрано і проаналізовано 11 860 антропоодиниць зазначеного регіону. За семантикою твірних основ ПН і прізвища Центральної Хмельниччини поділяємо на дві групи: відапелятивні (5 301 од., 44,7 %) та відонімні (4 827 од., 40,7 %). Окремо виділено полісемантичні ПН та прізвища (605 од., 5,1 %), ПН та прізвища з непрозорою семантикою (510 од., 4,3 %), ПН та прізвища, утворені від іншомовної лексики (617 од., 5,2 %). Виокремлено такі мотиваційні групи: патронімічні, посесивні, квалітативні, локативні, сутнісні, ситуативні, темпоральні, ідеологічні та назви з невідомою мотивацією, походження яких не вдалося з'ясувати. Сфера вживання - вища школа.

Схожі дисертації