Шульга К. Д. Консолідація банків: міжнародний досвід та вітчизняна практика

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100026

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.006.04

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню особливостей, мотивів, причин, основних ризиків консолідаційних процесів банків та їх впливу на фінансову стабільність банківської системи. У дисертації досліджено консолідаційні процеси банків у США, Європі, Азії та Україні. Виокремлено основні особливості даних процесів у кожному регіоні. Визначено вплив процесів консолідації на розвиток банківської системи, напрями їх подальшого розвитку та удосконалення. Розглядаються основні напрями регулювання консолідаціних угод у різних країнах та в Україні зокрема. Автором оцінено ефективність консолідаційних угод для розвитку банківської системи у США,Європі та Азії та можливість застосування міжнародного досвіду консолідації банків в реаліях України. Запропоновано класифікацію ризиків, які супроводжують процеси консолідації базуючись на досвіді різних країн. Автором було виділено певні шляхи удосконалення українського законодавства щодо регулювання консолідації банків з метою покращення даних процесів в Україні, в основі яких лежить перехід на ризик-орієнтоване регулювання та нагляд.

Файли

Схожі дисертації