Ткачук В. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100045

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 29.053.01

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Анотація

Об’єкт: процес навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів у закладах вищої освіти; мета: теоретично обґрунтувати та розробити методику використання мобільних ІКТ як засобу навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів; методи: аналіз, узагальнення, систематизація наукових джерел з проблеми дослідження, аналіз чинних стандартів вищої освіти, навчальних програм, підручників і посібників, сучасних ІКТ навчання, спостереження, бесіди, анкетування, експертна оцінка, педагогічний експеримент, методи математичної статистики; новизна: теоретично обґрунтовано та розроблено зміст інформаційно-комунікаційних компетентностей інженерів-педагогів та критерії їх сформованості, модель та методику використання мобільних ІКТ як засобу навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів; результати: розроблено та впроваджено в освітній процес закладів вищої освіти навчально-методичний комплекс з інформатичних дисциплін для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» (http://vtutor.ccjournals.eu/course/ index.php?categoryid=7) на основі методично обґрунтованого використання мобільних тестових систем, систем підтримки навчання, засобів розробки мультимедіа, середовищ моделювання та програмування, систем управління базами даних; галузь – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Файли

Схожі дисертації