Балицька М. В. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100089

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.12

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню основних аспектів забезпечення фінансової стійкості страхової компанії в Україні. З’ясовано сучасні тенденції розвитку страхового ринку України та практику використання страховими компаніями джерел забезпечення їх фінансової стійкості. Розглянуто сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості страхової компанії, що застосовуються вітчизняними та іноземними дослідниками, рейтинговими агентствами та міжнародними організаціями. На основі оцінки фінансової стійкості українських страхових компаній за допомогою тестів раннього попередження визначено низьку спроможність такої методики до своєчасного виявлення зниження рівня фінансової стійкості страховика. Запропоновано інтегральний показник для рейтингування страхових компаній за рівнем їх фінансової стійкості.

Файли

Схожі дисертації