Стабіас С. М. Ринок корпоративних цінних паперів: регулювання та пріоритети розвитку

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100136

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

28-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 79.051.04

Чернігівський національний технологічний університет

Анотація

У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади і обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо формування механізму регулювання ринку корпоративних цінних паперів в Україні та забезпечення умов його розвитку. Обґрунтовано теоретичні аспекти регулювання ринку корпоративних цінних паперів. Удосконалено понятійний апарат функціонування ринку корпоративних цінних паперів у сучасних умовах розвитку країни. Розроблено концептуальні підходи до формування механізму регулювання ринку корпоративних цінних паперів, складовими яких визначено принципи, завдання, методи та підсистеми забезпечення регулювання та розвитку ринку корпоративних цінних паперів. Значну увагу приділено розгляду елементів механізму регулювання ринку корпоративних цінних паперів. Проаналізовано інфраструктурне забезпечення функціонування ринку корпоративних цінних паперів, зокрема сучасний стан фондових бірж України. З урахуванням теоретичних особливостей розвитку сучасних фінансових ринків в умовах динамічного зовнішнього середовища сформульовано концептуальний підхід до моделювання структурних та часових властивостей на ринку корпоративних цінних паперів.

Файли

Схожі дисертації