Пасажко Т. С. Фінансовий механізм трансформації заощаджень населення в інвестиції України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100137

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 79.051.04

Чернігівський національний технологічний університет

Анотація

У дисертації узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності, мотивів та механізму формування заощаджень населення. Досліджено об’єктивну необхідність та економічне призначення заощаджень населення у розширеному відтворенні економіки країни. У роботі розглянуто структуру та основні складові фінансового механізму трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси в Україні. Доповнено класифікацію заощаджень населення за формою їх участі в економічних та інвестиційних процесах: пасивні, умовно-активні та активні заощадження. Ідентифіковано фактори впливу на ощадну та інвестиційну поведінку населення в Україні, виявлено основні тенденції трансформації заощаджень населення в інвестиції та узагальнено міжнародний досвід залучення таких заощаджень у фінансування розвитку економіки країни. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення теоретичної конструкції фінансового механізму трансформації заощаджень населення з урахуванням світового досвіду. Обґрунтовано пріоритетні напрями залучення заощаджень населення до розбудови національного господарства та розроблено практичні рекомендації щодо інвестиційного використання заощаджень населення України. Запропоновано пропозиції підвищення економічної ефективності інвестиційного використання заощаджень.

Файли

Схожі дисертації