Коваль С. М. Психологічні особливості саморегуляції особистості працівника підрозділу превентивної діяльності Національної поліції України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100226

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.06 - Юридична психологія

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.700.04

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації здійснено теоретичний аналіз та емпіричне вивчення проблеми саморегуляції особистості працівника підрозділу превентивної діяльності Національної поліції України. Здійснено теоретичний аналіз проблеми регуляції психічної діяльності, окреслено наукові підходи до вивчення цього феномену. Проаналізовано особливості професійної діяльності працівника поліції підрозділу превентивної діяльності НПУ в умовах різного рівня складності та напруженості, що часто потребує особистісних ресурсів саморегуляції. Побудовано теоретичну структурно-функціональну модель саморегуляції особистості працівника підрозділів превентивної діяльності яка представлена сукупністю певних знань про саморегуляцію та її механізми в галузі професійної діяльності, когнітивних оцінок різних стратегій, умінь, тактик, навичок подолання труднощів професійної діяльності та індивідуально-психологічних якостей особистості. Виявлено психологічні особливості та характеристики саморегуляції особистості працівника підрозділу поліції превентивної діяльності. Вивчено стилі і засоби саморегуляції досліджуваних. З’ясовано стильові особливості саморегуляції особистості працівників поліції превентивної діяльності. Представлено результати вивчення психологічних ресурсів саморегуляції особистості працівника підрозділів поліції превентивної діяльності: темпераменту, особистісних та характерологічних особливостей, мотиваційних особливостей, особливості самоактуалізації та стильових особливостей міжособистісної взаємодії.

Файли

Схожі дисертації