Коновальчук І. М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100253

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

14-01-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 14.053.01

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотація

Дисертацію присвячено актуальній проблемі формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками. Здійснено категоріальний аналіз понять дослідження. Визначено особливості, причини та сфери конфліктної взаємодії дітей молодшого шкільного віку з батьками. Розкрито можливості методологічних підходів у вирішенні завдань дослідження. Охарактеризовано структуру, критерії, показники, рівні досліджуваної готовності. Обґрунтовано педагогічні умови, розроблено модель та технологія формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками. Експериментально перевірено їх ефективність. Результати дослідження впроваджено в практику діяльності закладів вищої освіти.

Файли

Схожі дисертації

0524U000082

Шишенко Інна Володимирівна

Теорія і практика підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової української школи

0524U000075

Мулеса Павло Павлович

Теорія і практика підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності

0524U000071

Даниско Оксана Володимирівна

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

0524U000036

Загура Федір Іванович

Теоретичні і методичні засади професійного розвитку викладачів фізичного виховання багатогалузевих закладів вищої освіти

0524U000007

Іванчук Сабіна Айдинівна

Теорія та практика професійної підготовки майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного віку