Загладько А. О. Фортепіанна компонента у концертному житті Києва 70–80 х років XIX століття (за матеріалами періодики)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U000001

Здобувач

Спеціальність

  • 17.00.03 - Музичне мистецтво

16-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.005.01

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Анотація

Дослідження присвячено вивченню специфіки фортепіанної компоненти у концертному житті Києва 70–80 х років XIX століття, окреслено характер і форми її присутності у міському середовищі, суспільному сприйнятті критиками та слухачами. У роботі розглянуто функціонування концертів за участю піаністів у контексті музичної інфраструктури міста.Здійснено спробу типології концертів за участю піаністів, актуальних на 70–80 ті роки XIX століття.На матеріалі київської періодики у роботі висвітлено проблему фортепіанної інтерпретації з позиції тріади «композитор-виконавець-слухач». Окрема увага у дослідженні приділена персоналіям піаністів, які формували київську виконавську школу.

Файли

Схожі дисертації