Хлопецький В. М. Корекція негативних психічних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100029

Здобувач

Спеціальність

  • 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.829.02

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація

У дисертації теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено технологію корекції негативних психічних станів студенток засобами оздоровчого фітнесу, яка передбачає мету, завдання, принципи, педагогічні умови реалізації її змісту в ЗВО, форми і засоби, методи і методичні прийоми, критерії оцінювання. У межах реалізації запропонованої технології розроблено змістово-методичне забезпечення корекції негативних психічних станів студенток засобами оздоровчого фітнесу, що базуються на використанні вправ аеробного, силового характеру, програм «ментального фітнесу», релаксаційних комплексів фізичних вправ. Доведено вищу ефективність занять оздоровчим фітнесом порівняно з традиційною системою фізичного виховання щодо профілактики негативних психічних станів студенток. Експериментальна технологія може бути використана у процесі фізичного виховання у ЗВО, під час факультативних і самостійних занять студентів, у методичній роботі з педагогічними кадрами системи післядипломної освіти.

Файли

Схожі дисертації