Балушка Л. М. Удосконалення фізичної підготовки засобами спортивної боротьби учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100067

Здобувач

Спеціальність

  • 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.829.01

Львівський державний університет фізичної культури

Анотація

Об’єкт − фізичне виховання учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою; мета – підвищити рівень фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою; методи − теоретичний аналіз і узагальнення, соціологічні методи (анкетування), педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи статистичного опрацювання; новизна − обґрунтовано ефективність застосування засобів боротьби у фізичному вихованні учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, що сприяє достовірно більш вираженому зростанню показників їхнього фізичного розвитку, функціональних і психофізіологічних можливостей та фізичної підготовленості; обґрунтовано структуру та зміст програм із фізичної культури із використанням засобів боротьби різного методичного змісту; результати – розроблено та впроваджено програму проведення урочних форм занять із застосуванням засобів спортивної боротьби для учнів, які навчаються у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою та експериментально доведено її позитивний вплив на показники їхнього фізичного розвитку, функціональні і психофізіологічні можливості та рівень фізичної підготовленості; результати дослідження можуть бути використані під час проведення обов’язкових та позакласних занять із фізичної культури з хлопцями старшого шкільного віку, а також для підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою та створення нових навчальних програм і посібників для підготовки фахівців із фізичного виховання; галузь – фізичне виховання та спорт.

Схожі дисертації