Ощипок О. С. Вплив краплинного зрошення та захисту рослин на продуктивність винограду в умовах Південного Степу України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100027

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.02 - Сільськогосподарські меліорації

17-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 67.379.01

Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

Анотація

Об’єкт досліджень – динаміка водного і поживного режиму винограду, процеси росту, розвитку та формування досліджуваної культури залежно від режиму зрошення, сортового складу та захисту рослин. Мета – удосконалення елементи технології вирощування різних сортів шкілки й промислових насаджень винограду за використання краплинного зрошення та систем захисту рослин в умовах Південного Степу України. Методи – загальнонаукові (аналіз, синтез, спостереження, порівняння, вимірювання тощо), спеціальні (польовий, лабораторно-польовий, лабораторний, атестовані загальноприйняті наукові методи та ДСТУ), математично-статистичні та розрахунково-порівняльні. Результати – встановлено, що застосування фунгіцидів (хімічний захист) та біопрепарату Мікосан В (біозахист) має високий рівень ефективності з деякою перевагою першого. Сорти Ізабелла, Восторг у досліджуваній зоні виноградарства характеризуються як високостійкі, Біанка і Аркадія – як середньостійкі, а Первісток Магарача, Ркацителі і Шардоне – як низькостійкі до мілдью. Рівень захисних заходів при використанні біопрепаратів для захисту виноградної шкілки від мілдью – 50% і більше – дозволяє вирощувати стандартні саджанці сортів винограду з високою, середньою і низькою польовою витривалістю. Погодні умови в окремі роки проведення досліджень певною мірою вплинули на формування кількості пагонів на кущі промислових насаджень винограду. Найменша врожайність у перерахунку на 1 га була на рівні 6,6 т у неполивному варіанті. Використання краплинного зрошення за ресурсоощадної та біологічно оптимальною схемою забезпечило підвищення врожайності на 16,8-28,3% – до 7,9-9,2 т/га. Найбільша її величина (9,5 т/га) була сформована за біологічно оптимального режиму зрошення у 2013 р. Визначено, що виробничі витрати були знижені на контрольних ділянках до 7,3-7,9 тис. грн/га, а за використання краплинного зрошення за ресурсоощадною та біологічно оптимальною схемою вони підвищилися до 11,1-11,7 і 12,5-12,7 тис. грн/га або відповідно в 1,4-1,5 та 1,6-1,7 рази. Найбільший умовний чистий прибуток 14,2 тис. грн/га одержали за біологічно оптимального режиму краплинного зрошення, при цьому рентабельність склала 113,7%. Новизна – уперше комплексно обґрунтовані наукові положення та практичні рекомендації з підвищення ефективності застосування краплинного зрошення при вирощуванні шкілки та промислового винограду в посушливих умовах Південного Степу України. Встановлено ефективність застосування біопрепаратів за вирощування різних за генетичним потенціалом сортів досліджуваної культури. Наукова цінність – удосконалено біологізовану інтенсивну технологію вирощування шкілки та промислового винограду шляхом встановлення оптимальних режимів зрошення та захисту рослин для сортів з різним генетичним потенціалом продуктивності та генетичною стійкістю до збудників хвороб. Галузь – сільське господарство.

Файли

Схожі дисертації