Молчанова К. М. Механізм управління взаємодією авіапідприємств в умовах цифрової економіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100077

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 11.151.01

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних положень і розробленню практичних рекомендацій щодо формування механізму управління взаємодією авіапідприємств в умовах цифрової економіки. У роботі обґрунтовано теоретичні аспекти діяльності авіапідприємств в умовах цифровізації шляхом узагальнення особливостей цифрової трансформації бізнес-моделей виробничо-комерційної діяльності авіапідприємств, оцінювання рівня їх цифрової трансформації та розроблення рекомендацій щодо структури і змісту процесів взаємодії в цифровому середовищі. Запропоновано концептуальний підхід до організації взаємодії авіапідприємств на базі цифрової платформи, що дозволяє забезпечити якість інформаційного обміну, включаючи повноту інформації та її точність, формувати індивідуалізовані пропозиції для клієнтів, здійснювати оперативне управління та прийняття рішень за допомогою наскрізного контролю за перевізним процесом, оптимізувати час на виконання окремих операцій та загальний час обслуговування «від дверей до дверей», одержувати синергетичний ефект у результаті спільного використання матеріальних й інтелектуальних активів учасників платформи, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності на ринку повітряних перевезень. Ключові слова: управління взаємодією авіапідприємств, цифрова економіка, цифрова трансформація, цифрова платформа, цифрове партнерство.

Файли

Схожі дисертації