Чередніченко С. В. Розвиток культурологічної складової змісту дошкільної освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0423U100002

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.08 - Дошкільна педагогіка

27-12-2022

Спеціалізована вчена рада

Д 26.454.01

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення розвитку культурологічної складової змісту дошкільної освіти другої половини ХХ – початку ХХІ століття в аспекті ознайомлення дітей з художнім словом. З’ясовано особливості розвитку культурологічної складової змісту дошкільної освіти на різних етапах становлення системи дошкільної освіти. На засадахі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми уточнено сутність понять: «культурологічний компонент змісту дошкільної освіти»; «художнє слово». Проаналізовано готовність сучасних вихователів до реалізації культурологічної складової змісту дошкільної освіти. Визначено компоненти готовності вихователів до реалізації: культурологічний компонент змісту дошкільної освіти (когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий); критерії («знання культурологічної складової»; «прагнення реалізовувати культурологічну складову»; «уміння реалізовувати культурологічну складову» з відповідними показниками та рівнями. Узагальнено та експериментально перевірено прогресивні практики формування готовності вихователів до реалізації культурологічної складової змісту дошкільної освіти (в аспекті ознайомлення дітей з художнім словом) через використання сучасних форм професійної освіти та організації ефективної взаємодії з батьками щодо формування читацьких інтересів дошкільників.

Файли

Схожі дисертації