Романченко А. П. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0519U001224

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.01 - Українська мова

29-11-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.02

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному аналізу комунікативної специфіки елітарної мовної особистості в широкому спектрі її презентаційної оригінальності, реалізованої в науковолінгвістичному дискурсі. Обґрунтовано критерії виокремлення такої особистості з опертям на типові ознаки, притаманні носіям високої мовленнєвої культури, що апробовано на матеріалі наукового доробку і комунікативних виявів відомих українських мовознавців. Наукову кваліфікацію особистості вченого здійснено завдяки диференційному опису основних та проміжних ярусів її структурної організації (вербально-семантичний, лінгвокогнітивний та прагматичний). Заналізовано лінгвоіндивідуалізації Ю. Карпенка, П. Гриценка, С. Єрмоленко та О. Бондаря. Започатковано новий напрям - лінгвоелітологію, метою якої є систематизація загального та ідіосинкратичного у світоглядних орієнтирах, культурі, моралі, мовленнєвих виявах і вподобаннях елітарної мовної особистості, що уможливлює виявлення глибинних механізмів її психоментальної організації та дає змогу подальшого моделювання (чи корегування) актуальних рівневих структур в особистісних комунікативних практиках і сприятиме емпатизації різножанрових інтерактивів. Можливість використання - курси з сучасної української мови, загального мовознавства. Сфера вживання - вища школа.

Схожі дисертації