Цихановська І. В. Наукове обґрунтування технологій харчових продуктів із поліфазною структурою з використанням наночастинок оксидів заліза

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0519U001236

Здобувач

Спеціальність

  • 05.18.16 - Технологія продуктів харчування

10-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.088.01

Анотація

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню наукових засад і розробленню практичних рішень щодо використання функціонально-технологічного потенціалу наночастинок мінерального походження у харчової продукції з поліфазною структурою, що дасть змогу покращити споживні властивості готової продукції. Із цією метою запропоновано концепцію роботи: сформований у ході виробництва функціонально-технологічний потенціал наночастинок мінерального походження, зокрема оксидів заліза, зумовлений фізико-хімічними показниками і колоїдними властивостями, є основою для вдосконалення і розроблення наукоємних харчових нанотехнологій, адаптованих для різних умов виробництва (підприємств харчової галузі, закладів ресторанного господарства і т.п.), покращення показників якості, подовження термінів зберігання харчової продукції та отримання доданої вартості. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено раціональні технологічні параметри виробництва харчової добавки «Магнетофуд» на основі оксидів заліза, що зумовлюють потрібні фізико-хімічні показники, показники якості й безпечності цієї добавки. Розроблено технології хлібобулочної, кондитерської, кулінарної продукції з використанням харчової добавки «Магнетофуд».

Схожі дисертації