Ціпоренко С. Ю. Удосконалення медичної допомоги чоловікам з хронічним запаленням урогенітального тракту в практиці сімейного лікаря

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100016

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.38 - Загальна практика - сімейна медицина

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 17.613.02

Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

Анотація

Об’єкт дослідження: репродуктивне здоров’я в чоловіків з хронічним запаленням урогенітального тракту. Мета роботи: вдосконалення медичної допомоги чоловікам з хронічним запаленням урогенітального тракту в практиці сімейного лікаря шляхом розробки патогенетично обґрунтованого алгоритму спостереження та диференційованої схеми імунокорегуючої терапії з урахуванням медико-біологічних і соціальних факторів ризику, морфометричних особливостей еякуляту, характеру імунологічних і метаболічних порушень. Методи дослідження: бібліосемантичний, соціологічний, загальноприйняті клінічні, лабораторні та інструментальні методи, морфологічний, імунологічний, біохімічний, медико-статистичний, математичного моделювання. Наукова новизна отриманих результатів: доповнено наукові дані щодо визначення найбільш вагомих факторів ризику розвитку ХЗУТ у чоловіків: вік 30 років і старше; наявність в анамнезі простатиту та/або перенесених захворювань, що передаються статевим шляхом; індекс маси тіла більше 29,5; сексуальні проблеми: еректильна дисфункція, розлади оргазму; верифіковане безпліддя. Вперше проведено оцінку мікроморфометричних параметрів сперматозоїдів у чоловіків із ХЗУТ в практиці сімейного лікаря, встановлено збільшення при розвитку інфертильності кількості осіб з патологічним варіантом спермограм із переважанням мікросоматичного та гіперголівчастого морфотипів. На основі проведених досліджень отримано нові дані про особливості порушень з боку системного та локального імунітету в крові та в еякуляті чоловіків із ХЗУТ на тлі хронічного перебігу запального процесу. Вперше визначені особливості дисрегуляції і пригнічення апоптозу на локальному рівні: достовірне зростання в еякуляті клітин готових до апоптозу (CD95+, CD25+ та CD4+HLA-DR4) – як модуляторів формування інфертильності у чоловіків з ХЗУТ. Вперше проаналізовано профіль та співвідношення цитокінів основних класів (про- та протизапальних цитокінів, хемокінів) у спермі та встановлені особливості порушень їх балансу в чоловіків з ХЗУТ в залежності від стану фертильності. Вперше проведено комплексну оцінку зрушень системи матриксних металопротеїназ і їх тканинних інгібіторів у сім’яній плазмі як факторів мікрооточення при формуванні інфертильності в чоловіків з ХЗУТ. Вперше встановлено кореляційні взаємозв’язки між морфологічними, імунологічними та метаболічними параметрами еякуляту, що лягло в основу розробки оригінального алгоритму спостереження хворих чоловіків з ХЗУТ на етапі ПМД. Патогенетично обґрунтовано новий підхід до диференційованого використання імуноактивних препаратів: «Поліоксидонію» (азоксимеру бромід), «Глутоксиму» (глутаміл-цистеїніл-гліцин динатрію) та «Нуклексу» (кислота рибонуклеїнова) додатково до стандартного етіологічного лікування залежно від імунологічних порушень та даних мікроморфометричного дослідження еякуляту в чоловіків з ХЗУТ в практиці сімейного лікаря. Вперше запропоновано оригінальний спосіб комплексної реабілітації чоловіків з ХЗУТ на етапі ПМД з використанням імуноактивного препарату «Уро-Ваксом», що містить лізат бактерій Escherichia coli. Вперше науково обґрунтовано та апробовано прогностичну модель репродуктивного здоров’я чоловіків з ХЗУТ з урахуванням медико-біологічних і соціальних факторів ризику. Розроблено новий оригінальний пацієнт-орієнтований алгоритм амбулаторного спостереження (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика) чоловіків з ХЗУТ лікарем ЗП-СЛ та доведено його клінічну ефективність.

Файли

Схожі дисертації