Бондар Є. М. Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100041

Здобувач

Спеціальність

  • 17.00.03 - Музичне мистецтво

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.857.01

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Анотація

В монографії досліджуються системні творчі аспекти та процесуальні чинники здійснення художньо-стильового синтезу в контексті сучасної хорознавчої методології. В роботі вирішуються наступні завдання: з’ясовуються підходи до концепції про сучасну хорову творчість як специфічну сферу художнього музичного мислення; обґрунтовується взаємодія явищ та термінів синкретизм – синтез – новий синкретизм як базових в розумінні та сприйнятті сучасної хорової творчості; виявляються параметри дослідження явища художньо-стильового синтезу як системного мистецького феномену; визначаються інтерпретативні передумови виконавського розуміння композиторського тексту; досліджуються художньо-інформаційні потоки та їх зв’язки на рівнях категорій стилю та жанру та визначаються нові хорознавчі підходи до аналізу музичного тексту; досліджується специфіка художньо-стильового синтезу в галузях нової сакральної музики та нової профанної хорової музики та ін. В дослідженні пропонується оригінальна теоретична модель системної побудови явища художньо-стильового синтезу в сучасній хоровій творчості, що презентується через композиторські, виконавські, слухацькі передумови формування синтез-творів. Виявляються параметри буття цієї моделі на жанрово-стильовому, інтонаційно-художньому, інтерпретаційному, текстологічному рівнях. Відзначаються концептуальні зміни у функціях учасників творчого процесу та наголошується, що синтез, як стратегія розвитку сучасної хорової творчості, демонструє необхідність нових методичних підходів у спеціалізованій музичній педагогіці, зокрема, в галузі хорового мистецтва. Таким чином, явище художньо-стильового синтезу в сучасній хоровій творчості пропонується розглядати як її феномен та як нову категорію сучасного хорознавства.

Файли

Схожі дисертації