Стеценко Б. С. Інституціоналізація фінансової інфраструктури економіки знань

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100064

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.006.04

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад та прагматичних позицій щодо функціонування інституційної фінансової інфраструктури економіки знань. Встановлено особливості використання знань як специфічного економічного ресурсу в діяльності сучасних фінансових інституцій. Розкрито напрями функціональної трансформації фінансового посередництва економіки знань; а також визначено канали модифікації цілей та завдань фінансових інституцій під впливом знаннєвих та інформаційних факторів. Дане визначення процесу інституціоналізації фінансової інфраструктури економіки знань. Установлено детермінанти генези інституційної фінансової інфраструктури на глобальному рівні, в тому числі – місце державної фінансової політики в таких процесах. Визначено роль інновацій, як ключового елементу корпоративних стратегій фінансових інституцій економіки знань. Розкрито особливості формування економіки знань в Україні та роль у зазначених процесах інституційної фінансової інфраструктури. Розглядається місце держави-власника та держави-регулятора у функціонуванні вітчизняного фінансового посередництва. Проведена оцінка відповідності корпоративних стратегій фінансових інституцій в Україні вимогам глобальної конкурентоспроможності. Визначено ключові перешкоди, які стримують розвиток фінансових інституцій в Україні. Обґрунтовано рекомендації, спрямовані на модернізацію вітчизняної інституційної фінансової інфраструктури на знаннєвій основі – в частині посилення фінансової інклюзії, зміни формату відносин між фінансовими інституціями та іншими економічними агентами, трансформації пріоритетів у державній політиці щодо фінансових установ. Охарактеризовано можливості використання освітньої платформи в розвиткові інституційної фінансової інфраструктури в Україні.

Файли

Схожі дисертації