Богданевич Т. С. Офіційне тлумачення Основного Закону Конституційним Судом України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0820U100002

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

09-12-2019

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.007.003

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей тлумачення Конституції України Конституційним Судом України та перспективам вдосконалення цього інституту в Україні. Висвітлюються теоретико-методологічні основи тлумачення, розкривається об’єкт, зміст та мета тлумачення Конституції України, визначаються види й способи тлумачення Основного Закону держави, аналізуються особливості конституційного провадження у справах щодо офіційного тлумачення Конституції України та вплив прецедентного права Європейського суду з прав людини. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України. Розкрито необхідність та важливість тлумачення Конституції України, що викликано загальним і абстрактним характером її положень; наявністю у ній спеціальних правових понять, особливих виразів, що мають багатозначний характер; недосконалістю законодавчої техніки, що вимагає здійснення тлумачення Основного Закону з урахуванням суспільно-політичних змін у державі. Тлумачення Конституції України протидіє спробам відійти від змісту конституційно-правових норм, протиставити букву і дух Основного Закону в процесі правотворчої та правозастосовної діяльності.

Файли

Схожі дисертації