Легенька М. М. Адміністративне реагування на вчинення домашнього насильства

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0820U100007

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.700.004

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукових питань адміністративного реагування на вчинення домашнього насильства, на базі відповідних концептуально-методологічних засад, спрямованих на розв’язання актуальних науково-прикладних проблем у галузі адміністративного права та таких, що можуть бути використані для формування системного удосконалення адміністративно-правового забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству. У результаті проведеного дисертаційного дослідження розкрито стан і ґенезу адміністративно-правової складової дослідження юридичних проблем протидії домашньому насильству.

Файли

Схожі дисертації