Фельцан І. М. Розвиток культури іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100003

Здобувач

Спеціальність

  • 011 - Освітні, педагогічні науки

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.451.004

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

Анотація

У дисертації «Розвиток культури іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції» науково обґрунтовано особливості функціонування й організації освіти дорослих у Швеції, зокрема розкрито потенціал формальної, неформальної та інформальної освіти, проаналізовано специфіку іншомовної підготовки дорослих і ключові засади процесу формування культури іншомовного спілкування дорослих. Схарактеризовано теоретичні засади розвитку культури іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції та практичні аспекти використання шведського досвіду в Україні. На основі студіювання наукових джерел, узагальнення положень законодавчих та нормативно-правових актів, аналізу статистичних даних, звітів у галузі освіти дорослих виявлено особливості розвитку освіти дорослих як цілеспрямованого процесу розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм і послуг упродовж життя у країнах Європейського Союзу та вплив соціально-економічних умов на розвиток освіти дорослих у Швеції. З’ясовано, що досвід європейських країн щодо створення законодавчого забезпечення системи освіти дорослих відіграв важливу роль у розбудові національної системи освіти дорослих у Швеції, зокрема у сферах фінансування, перерозподілу коштів та обов’язків, оцінці якості, фахової підтримки центрів освіти для дорослих. Виокремлено головні тенденції розвитку дорослих у Швеції: створення умов для виховання соціально-активних громадян; задоволення поточних та перспективних потреб дорослої людини і нових потреб держави; освітні традиції та інноваційні технології; розвиток компетентності, професійних та особистісних якостей; підвищення розуміння і розвитку демократії. На основі вивчення наукових джерел виокремлено основні характеристики шведської системи освіти дорослих: пріоритетність; унікальність і специфічність; соціальна спрямованість; поєднання глобального та національного; мобільність і гнучкість; випереджувальний розвиток; відкритість; гармонійність; масовість; гармонійне поєднання традиційного та сучасного; стабільність та ефективність.

Файли

Схожі дисертації