Біліченко Т. М. Проблеми початкової математичної освіти у спадщині М. В. Богдановича (1925-2006 рр.)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100021

Здобувач

Спеціальність

  • 011 - Освітні, педагогічні науки

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 56.146.001

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Анотація

Біліченко Т. М. Проблеми початкової математичної освіти у спадщині М. В. Богдановича (1925 – 2006 рр.) ‒ Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2020. Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання, яке полягає у всебічному висвітленні педагогічної спадщини та науково-методичної діяльності М. Богдановича в галузі навчання математики в початковій школі задля збагачення знання про розвиток початкової освіти в Україні в другій половині ХХ ст. та виокремлення положень і рекомендацій ученого, які не втратили актуальності. У першому розділі «Наукова біографія М. Богдановича на тлі розвитку вітчизняної початкової математичної освіти» реконструйовано наукову біографію М. Богдановича, виокремлено й схарактеризовано основні періоди його наукової діяльності. У другому розділі «Внесок М. Богдановича в розвиток змісту початкової математичної освіти» схарактеризовано основні досягнення вченого у галузі формування змісту початкової математичної освіти у ході освітніх трансформацій на трьох основних етапах цього процесу. У третьому розділі «Напрацювання М. Богдановича в галузі методики викладання математики в початковій школі» окреслено внесок М. Богдановича в удосконалення методики викладання математики в початкових класах, виокремлено розроблені ним інноваційні види навчальної літератури, які значно збагатили вітчизняну методику викладання в початковій школі.

Файли

Схожі дисертації