Калениченко К. М. Особистісні чинники саморозвитку працівників Державної служби зайнятості.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100038

Здобувач

Спеціальність

  • 053 - Соціальні та поведінкові науки. Психологія

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.048

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Актуальність дослідження полягає у вдосконаленні та розробці моделі психологічного супроводу особистісно-професійного розвитку резервіста державної служби зайнятості України (ДСЗУ), що зумовлено проблемою формування кадрового резерву в державних організаціях України. Крім стандартної вимоги щодо інтелектуального потенціалу професійної діяльності управлінців стають важливими: інноваційний, творчий та науковометодичний компоненти, що, у свою чергу, вимагає додаткового аналізу та переосмислення необхідних компетенцій та особистісних якостей фахівців служби зайнятості, особливо їх кадрового резерву.

Файли

Схожі дисертації