Резнічук М. С. Міжнародно-правовий механізм функціонування зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100068

Здобувач

Спеціальність

  • 293 - Міжнародне право

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.19

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дослідження присвячено вивченню міжнародно-правових аспектів функціонування зони вільної торгівлі, її інституційного та договірного компонентів у зв’язку з набуттям чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Окремими аспектами дисертаційного дослідження є аналіз теорій економічної інтеграції та взаємозв’язок зон вільної торгівлі і правової системи Світової організації торгівлі. Крім того, особлива увага присвячена розробці класифікації зон вільної торгівлі, які, на даний момент, мають більш поглиблену та всеохоплюючу правову природу. Важливою складовою дисертаційного дослідження є аналіз низки правових способів реалізації положень зони вільної торгівлі, зокрема – гармонізації, транспозиції та приєднання до міжнародних договорів. Актуальною проблемою є відсутність глосарію в національному законодавстві, який містив би такі правові терміни, як «гармонізація», «транспозиція», «нормативно-правове наближення», «адаптація», «апроксимація», оскільки Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає виконання взятих в рамках угоди правових зобов’язань, особливо – відповідно до Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею». Таким чином, існує необхідність правового обґрунтування використання зазначених вище термінів в контексті реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Файли

Схожі дисертації