Гавриш Ю. О. Підвищення конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств в умовах ринкової невизначеності

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100074

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

12-01-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.002.018

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація

Дисертація присвячена розвитку теоретичних засад, розробці методичних положень та науковому обґрунтуванні практичних аспектів підвищення конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств відповідно до темпоральних вимог ринку, розвитку Індустрії 4.0 та наростання ринкової невизначеності. За результатами проведеного дослідження розроблено науково-методичне забезпечення діагностування конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств шляхом регресійного аналізу ринкової частки, що концентрується на інформаційному складнику конкурентоспроможності і слугує ґрунтовним аналітичним забезпеченням варіації рішень з підвищення конкурентоспроможності в умовах ринкової невизначеності. У роботі удосконалено комплексний метод визначення рівня конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств, що інтегрує методи оцінювання її складових, ситуаційний аналіз і прогнозування результатів діяльності. Це надає можливість виявляти стратегічно важливі конкурентні переваги. Удосконалено науково-методичні положення забезпечення стійких конкурентних переваг видавничо-поліграфічних підприємств на засадах ринкової адаптивності, у тому числі, через впровадження процесів інтелектуалізації послуг та надання комплексних послуг з корпоративного рекламного забезпечення. За результатами дослідження набули подальшого розвитку трактування понять: «ринкова адаптивність підприємства» як здатності швидко пристосовуватись до нестабільності ринку та появи цифрових товарів-замінників, створюючи конкурентні переваги та формуючи структуру собівартості продукції на засадах екологізації економіки; «інформаційна ціль підприємства» як підкріпленої можливостями мети підприємства щодо створення іміджу ефективного генератора комерційної інформації.

Файли

Схожі дисертації