Неймет В. В. Сталий розвиток територіальних одиниць в умовах інклюзивного зростання

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001424

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Економіка

Спеціалізована вчена рада

ДФ 62.147.037

Мукачівський державний університет

Анотація

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню, розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо сталого розвитку територіальних одиниць в умовах інклюзивного зростання. Практичне значення роботи полягає у розробці науково обґрунтованих теоретичних та методичних положень, які можуть використовуватися у діяльності органів державної, місцевої влади та органів місцевого самоврядування для досягнення сталого розвитку та забезпечення включеності всіх верств населення у розвиток конкретної території, який враховує економічні, соціальні, екологічні та інші аспекти, спрямовані на покращення якості життя мешканців та збереження природних ресурсів і включає в себе конкретні цілі, завдання і заходи для досягнення цих цілей, а також механізми моніторингу та оцінки результатів.

Публікації

Завгородній К.В., Неймет В.В. Оцінювання довоєнного інклюзивного розвитку за показниками зайнятості та безробіття в України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2022. №2. С. 322–327.

Стегней М., Попович О., Неймет В. Інклюзивне зростання агропідприємництва у контексті сталого розвитку територіальних громад. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7, № 2. С. 433–439.

Завгородній К.В., Неймет В.В. Стратегічні орієнтири післявоєнного відновлення національної економіки в умовах інклюзивного розвитку. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том. 8, № 1. С.277-283

Іртищева І.О., Крамаренко І.С., Завгородній К.В., Неймет В.В. Повоєнна відбудова національної економіки на засадах інклюзивного розвитку. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2023. № 3. С.15-25.

Неймет В. В., Михальчинець Н.О. Інноваційні підходи до розвитку територіальних громад Закарпатської області. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8, № 3. С. 246–250.

Неймет В. В., Михальчинець Н.О. Тенденції інклюзивного зростання національної економіки та територіальних громад в умовах подолання загроз економічної безпеки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2023. № 2(62). С. 15-19

Схожі дисертації