Куліда О. О. Педагогічна рефлексія як спосіб моделювання особистісного самовизначення майбутнього бакалавра права.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100118

Здобувач

Спеціальність

  • 011 - Освітні, педагогічні науки

20-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 18.053.020

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація

У роботі представлено аналіз науково-теоретичних концепцій та підходів до вивчення проблеми педагогічної рефлексії як способу моделювання особистісного самовизначення майбутніх фахівців права, розкрито сутність педагогічної рефлексії як способу освітньої діяльності викладачів і здобувачів вищої освіти та окреслено роль, шляхи і перспективи розвитку педагогічної рефлексії у формуванні особистісного самовизначення майбутніх бакалаврів права у процесі фахової підготовки. Визначено наукову новизну та теоретичну значущість наукової праці, які полягають у тому, що: Уперше: визначено педагогічну рефлексію як базову професійно важливу якість особистісного самовизначення майбутнього фахівця права, що постає здатністю до певного виду метадіяльності, пов’язаної з концептуальним моделюванням ідей, принципів, підходів продуктивного процесу формування особистісного самовизначення здобувачів; встановлено потенціал педагогічної рефлексії як способу перетворення неявних припущень, латентних чинників впливу на процес особистісного самовизначення майбутніх фахівців в явний предмет дослідження і конструктивної діяльності; розкрито роль педагогічної рефлексії у забезпеченні ефективних організаційних умов професійної підготовки майбутніх бакалаврів права; сформовано та обґрунтовано теоретичну модель використання педагогічної рефлексії у формуванні особистісного самовизначення майбутніх бакалаврів права рефлексивними процедурами розвитку навичок soft skills. Розширено уявлення про педагогічну рефлексію як складову процесу особистісного самовизначення майбутніх бакалаврів права; про роль педагогічної рефлексії у спрямуванні мислення здобувачів на усвідомлення способів формування власних (індивідуальних) зусиль у розумінні принципів особистісного самовизначення та фіксації рівнів його зростання; про розвиток загальних та професійних компетентностей та навичок soft skills. Набули подальшого розвитку: концептуальні засади та наукові підходи щодо проблеми педагогічної рефлексії як способу моделювання особистісного самовизначення майбутніх бакалаврів права; контекстуально та міждисциплінарно доповнено характеристику професійної підготовки майбутніх фахівців права та теоретико-методичні засади їх активного фахового навчання.

Файли

Схожі дисертації