Балюк Т. М. Цивільне судочинство у справах про надання права на шлюб

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100294

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

12-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.007.113

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

Дисертація є комплексним науковим дослідженням цивільного судочинства у справах про надання права на шлюб. Визначено загальнотеоретичні та методологічні засади дослідження цивільного судочинства у справах про надання права на шлюб. У відповідному контексті визначено стан наукової розробки цивільного судочинства у справах про надання права на шлюб, наведено методологію проведення дослідження, простежено еволюцію правового регулювання відповідного процесуального інституту, а також надано загальну характеристику окремого провадження у справах про надання права на шлюб.

Файли

Схожі дисертації