Паренюк В. А. Суспільно-географічне дослідження міграцій молоді України.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100390

Здобувач

Спеціальність

  • 106 - Географія

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.290

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У дисертації проведено суспільно-географічне дослідження міграцій молоді України. На основі аналізу попередніх досліджень удосконалено поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного вивчення міграцій населення. Охарактеризовано молодь як міграційно активну категорію населення. Розглянуто підходи до розуміння понять «міграція», «мобільність», «міграційна мобільність», «територіальна мобільність», «міграційний потік», «міграційна поведінка». З точки зору суспільної географії міграцію молоді визначено як суспільно-просторовий процес, пов’язаний з переміщенням, зміною постійного місця проживання назавжди або на тривалий час, що обумовлено різними причинами та мотивами, інтенсивність, структура і особливості якого істотною мірою формуються під впливом чинників притягання та виштовхування. Виділено суспільно-географічні аспекти дослідження міграцій, які включають просторові особливості міграцій, їх інтенсивність, структуру міграційних потоків, чинники міграцій населення. Визначено просторові зрізи дослідження міграцій населення: міграції міжрегіональні, субрегіональні, міждержавні, в межах держави та окремих її регіонів; міграції в сільській місцевості, між сільською місцевістю і містами, між містами; міграції між містом і субурбією, між сільською місцевістю і субурбією, у межах субурбії; міграції у межах населених пунктів.

Файли

Схожі дисертації