Канішина Т. М. Інтраопераційна профілактика післяопераційних ускладнень після видалення однокореневих зубів на верхній щелепі у пацієнтів на тлі цукрового діабету в компенсованому стані (клініко-експериментальне дослідження)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100002

Здобувач

Спеціальність

  • 221 - Стоматологія

27-12-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 05.600.060

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Анотація

Метою роботи було вдосконалення профілактики післяопераційних ускладнень після видалення однокореневих зубів на верхній щелепі у пацієнтів на тлі цукрового діабету в компенсованому стані шляхом активізації механізмів регенерації постекстракційної рани з застосуванням PRF-згортку в комбінації з фотонним випромінюванням. експериментальному доказі (вперше) ефективності комбінованого використання PRF технології та фотонного випромінювання для активізації процесів регенерації в лунці видаленого зуба на тлі ЦД, що дозволяє знизити ризик розвитку післяопераційних ускладнень; дослідженні морфологічної картини репаративних регенераційних процесів в постекстракційній рані при застосуванні PRF-згортків та фотонного випромінювання; розширені наукові поняття щодо змін мікроциркулярного русла в тканинах пародонту зумовлених цукровим діабетом; встановлено покращення середнього вихідного значення показника рівня мікроциркуляції (Н) під впливом комбінованого лікування; вперше в клініці застосована комбінована дія PRF-згортків та фотонного випромінювання після видалення зуба у пацієнтів на тлі цукрового діабету в компенсованому стані, що сприяло профілактиці постекстракційних ускладнень.

Файли

Схожі дисертації

0824U001330

Данильців Любомир Орестович

Клініко-лабораторне обґрунтування лікування та профілактики карієсу зубів у дітей при підвищеному рівні тривожності в умовах йододефіциту.

0824U001272

Сокологорська-Никіна Юлія Костянтинівна

Покращення стоматологічного здоров`я дітей із вадами слуху лікувально-профілактичними ортодонтичними заходами

0824U001209

САВЧИН СОФІЯ ВІКТОРІВНА

Обґрунтування профілактики стоматологічних захворювань у дітей з інфекційним мононуклеозом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

0824U001208

Годований Олег Васильович

Оптимізація диференційованого лікування та профілактики стрес-індукованих порушень метаболізму тканин пародонта у пацієнтів із зубощелепними аномаліями

0824U001213

Чередник Дмитро Олександрович

Корекція процесів кісткового ремоделювання при дентальній імплантації у хворих генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету 2 типу