Azarenko T. Structuring the stages of learning to swim for children up to 3 years old

Українська версія

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy (PhD)

State registration number

0824U002449

Applicant for

Specialization

  • 017 - Фізична культура і спорт

27-08-2024

Specialized Academic Board

6404

Kharkiv State Academy of Physical Culture

Essay

The purpose of the work is to structure the stages of teaching swimming to children up to 3 years of age and to scientifically substantiate the effectiveness of its application in a comprehensive program of mastering swimming skills for children of this age. Objectives of the study: 1. Conduct a theoretical analysis of the current state of swimming for children up to 3 years of age and determine directions for its further development. 2. To carry out a comparative analysis of existing basic swimming training programs for children up to 3 years old. 3. To identify current trends in organizing and conducting swimming lessons with children up to 3 years old. 4. Develop models for organizing and conducting swimming lessons for children up to 3 years old. 5. To develop and experimentally substantiate a comprehensive swimming training program for children up to 3 years old, based on the structuring of the stages of mastering swimming skills Object of research: pedagogical process aimed at teaching swimming to children up to 3 years old. The subject of the research: structuring the stages of mastering swimming skills of children up to 3 years old. For the first time in the dissertation: 1. A comparative analysis of basic international swimming programs for children up to 3 years of age was carried out. 2. 10 models of organizing and conducting swimming lessons for children under 3 years old are structured and their content is determined. 3. A comprehensive program of children's swimming development has been developed in 3 areas: prenatal swimming, (aqua training for pregnant women); teaching children to swim from birth to 6 months in the conditions of a home bath; teaching swimming to children from 3 months to 3 years in pool and open water conditions. 4. The sequence of the step-by-step passage of the 8 stages of the main stage of learning to swim for children up to 3 years of age has been determined. 5. An evaluation scale has been created that allows you to provide a comprehensive assessment of the consistent mastery of swimming skills according to the age-related motor development of the child, and to rank the exercises of each of the 8 stages of the main stage of training. 6. The degree of effectiveness in the interaction of children, parents and coaches during the acquisition of swimming skills at the main stage of training was revealed. 7. The effectiveness of the use of a comprehensive swimming training program for children up to 3 years old, based on the structuring of the stages of mastering swimming skills, was experimentally substantiated. Scientific data on: - the need for active participation of parents in the process of swimming lessons with a child up to 3 years old (Amelia, E. Stan, 2012; N. Rocha, 2020); - increasing the effectiveness of teaching swimming to infants and young children using the game method and visual accompaniment of the performed exercises (Z. Kozina, 2023; M. Yefimenko, 2019); - formation of approaches to the motivation of parents to regularly engage in child development (T. Stakset, 2014; M. Yefimenko, 2018; I. Glukhov, 2018). Added and expanded: - aquatic training programs for pregnant women according to evolutionary ontogeny (O. Kobasa, 2008; J. Cancela-Carral, 2022; A. Vallim, 2011); - swimming training programs for early and preschool children (M. Yefimenko, M. Litvyakov 2019; F. Freedman 2012; D. Doman, 2006); - the use of water-hardening measures in the process of swimming a child in a home bath (Babeva M, 2024); - data on the possibility of using the game method, developmental games, sections of cognitive encyclopedic knowledge in children's development programs (M. Kaluska, 2013; A. Bogush, 2014; M. Pityn, 2016; M. Yefimenko, 2018).

Research papers

1. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Структурування адаптивного етапу навчання плаванню дітей до 3-х років. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2023. Вип. № 16 (35). C. 5-14. https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-16(35)-5-14

2. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Сучасні тенденції щодо організації і проведення занять з дітьми від 3-х місяців до 3-х років у басейнах в груповому та індивідуальному форматі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2024. № 1. C. 297-308. DOI: https://doi.org/10.32782/2412-9208-2024-1-297-308

3. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Формування навичок плавання у дітей до 3-х років на основному етапі навчання за програмою «Як рибка у воді». Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2024. Випуск № 17 (36). С.7-20. DOI: https://doi.org/10.31652/2071-5285-2024-17(36)-7-20

4. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Прийоми водного загартовування дітей першого року життя при плаванні в домашній ванні. Проблеми та перспективні напрями розвитку сучасного спорту: актуальні питання теорії та практики: збірник тез I Всеукраїнської науково-практичної конференції (електронне видання), 7 квітня 2023 року. Харків: ХДАФК, 2023. С. 32 – 35.

5. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Аквапідготовка вагітних за програмою «Як рибка у воді». Збірник тез онлайн науково-практичної конференції «Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини», Харків, 2022. С.109-110.

6. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Як рибка в воді - перші кроки: аквапідготовка вагітних, плавання малюків у ванні. Навчально-методичний посібник. Харків: ХДАФК, 2024. 164с.

7. Азаренко Т.Д. Щаслива дитина – здорова дитина. Харків: Основа, 2011. 96 с.

8. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Навчання плаванню дітей першого року життя в умовах домашньої ванни за оздоровчою програмою «Як рибка у воді». Методичний посібник. Харків, 2023. 121 с.

9. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Організація групових та індивідуальних занять з вагітними у воді» (розвиток та оздоровлення дитини до народження). Методичні рекомендації. Харків: «ФОП Куркова О», 2022, 52 с.

10. Азаренко Т.Д. Ресурси та можливості збереження гармонії та працездатності у трудовому колективі тренерів з плавання в період карантину та відновлення трудової діяльності після перерви у роботі методами СЗЕМ Л.П. Троян. Збірник тез Міжнародної науково-практичної онлайн конференції "Новий світ - планета психотерапії", 2021. С.102-103.

11. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Методичні та психологічні аспекті підготовці фахівців для супроводу сім’ї з новонародженою дитиною на початковому етапі навчання плаванню у домашній ванні. «Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини: збірник тез. І Всеукраїнської онлайн науково-практичної конференції. 2023. С.203.

12. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Сучасні потреби до підготовки фахівців в галузі раннього плавання. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник тез XXІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2021 . С. 101.

13. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Основні напрями наукових досліджень в галузі раннього плавання. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник тез XX Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2020. С.124.

14. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О., Дружінінска Е.О. Творчі підходи та ігрові прийоми у навчанні плавання дітей до 3-х років. Методичній посібник. Харків: «Стиль Іздат», 2019. 150 с.

15. Азаренко Т.Д., Борзова В.В, Лобойко О.П., Шаповалова Е.В.. Матусина книжка [хрестоматія для батьків малюків : ігри та вправи у віршах, забавлянках та пісеньках]. Харків : Чайка, 2014. 95 с.

Files

Similar theses