Азаренко Т. Д. Структурування етапів навчання плаванню дітей до 3-х років

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002449

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

27-08-2024

Спеціалізована вчена рада

6404

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація

Мета роботи - здійснити структурування етапів навчання плаванню дітей до 3-х років та науково обґрунтувати ефективність його застосування в комплексній програмі оволодіння плавальними навичками дітей цього віку. Завдання дослідження: 1. Провести теоретичний аналіз сучасного стану плавання дітей до 3-х років та визначити напрями його подальшого розвитку. 2. Здійснити порівняльний аналіз існуючих базових програм навчання плаванню дітей до 3-х років. 3. Визначити сучасні тенденцій щодо організації та проведення занять з плавання з дітьми до 3-х років. 4. Розробити моделі організації і проведення занять плаванням для дітей до 3-х років. 5. Розробити та експериментально обґрунтувати комплексну програму навчання плаванню дітей до 3-х років, засновану на структуруванні етапів опанування плавальних навичок. Об'єкт дослідження: педагогічний процес, спрямований на навчання плаванню дітей до 3-х років. Предмет дослідження: структурування етапів опанування плавальних навичок дітей до 3-х років. У дисертаційній роботі вперше: 1. Здійснено порівняльний аналіз базових міжнародних програм з плавання для дітей до 3-х років. 2. Структуровано 10 моделей організації та проведення занять з плавання для дітей до 3-х років та визначено їхній зміст. 3. Розроблено комплексну програму плавального розвитку дітей у 3-х напрямках: пренатальне плавання (аквапідготовка вагітних); навчання плаванню дітей від народження до 6-ти місяців в умовах домашньої ванни; навчання плаванню дітей від 3-х місяців до 3-х років в умовах басейну та відкритої води. 4. Визначено послідовність покрокового проходження 8-ми стадій основного етапу навчання плаванню дітей до 3-х років. 5. Сформовано оцінну шкалу, яка дозволяє надати комплексну оцінку послідовного опанування навичками плавання згідно з віковим моторним розвитком дитини, та здійснити ранжування вправ кожної з 8-ми стадій основного етапу навчання. 6. Виявлено ступінь ефективності при взаємодії дітей, батьків та тренерів під час опанування навичками плавання на основному етапі навчання. 7. Експериментально обґрунтовано ефективність використання комплексної програми навчання плаванню для дітей до 3-х років, заснованої на структуруванні етапів опанування плавальних навичок. Підтверджено наукові дані щодо: - необхідності активної участі батьків у процесі занять плаванням із дітьми до 3-х років (Amelia, Е. Stan, 2012; N. Rocha, 2020); - застосування ігрового методу та образного супроводу виконуваних вправ для підвищення ефективності навчання плаванню дітей грудничкового та раннього віку (Z.Kozina, 2023; М.Єфименко, 2019); - формування підходів до мотивації батьків регулярно займатися розвитком дитини ( T. Stakset, 2014; М.Єфименко, 2018; І. Глухов, 2018). Доповнено і розширено: - програми аквапідготовки вагітних відповідно до еволюційного онтогенезу (О. Кобаса, 2008; J. Cancela-Carral, 2022; A. Vallim, 2011); - програми навчання плаванню для дітей раннього та дошкільного віку (М.Єфименко, М. Літвяков 2019; F. Freedman 2012; D.Doman, 2006); - застосування водних заходів, що гартують, у процесі плавання дитини в домашній ванні (Babeva M, 2024); - дані щодо можливості використання ігрового методу, розвивальних ігор, розділів пізнавальних енциклопедичних знань у програмах розвитку дітей (М.Калуська, 2013; А.Богуш, 2014; М.Пітин, 2016; М. Єфіменко, 2018).

Публікації

1. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Структурування адаптивного етапу навчання плаванню дітей до 3-х років. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2023. Вип. № 16 (35). C. 5-14. https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-16(35)-5-14

2. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Сучасні тенденції щодо організації і проведення занять з дітьми від 3-х місяців до 3-х років у басейнах в груповому та індивідуальному форматі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2024. № 1. C. 297-308. DOI: https://doi.org/10.32782/2412-9208-2024-1-297-308

3. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Формування навичок плавання у дітей до 3-х років на основному етапі навчання за програмою «Як рибка у воді». Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2024. Випуск № 17 (36). С.7-20. DOI: https://doi.org/10.31652/2071-5285-2024-17(36)-7-20

4. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Прийоми водного загартовування дітей першого року життя при плаванні в домашній ванні. Проблеми та перспективні напрями розвитку сучасного спорту: актуальні питання теорії та практики: збірник тез I Всеукраїнської науково-практичної конференції (електронне видання), 7 квітня 2023 року. Харків: ХДАФК, 2023. С. 32 – 35.

5. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Аквапідготовка вагітних за програмою «Як рибка у воді». Збірник тез онлайн науково-практичної конференції «Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини», Харків, 2022. С.109-110.

6. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Як рибка в воді - перші кроки: аквапідготовка вагітних, плавання малюків у ванні. Навчально-методичний посібник. Харків: ХДАФК, 2024. 164с.

7. Азаренко Т.Д. Щаслива дитина – здорова дитина. Харків: Основа, 2011. 96 с.

8. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Навчання плаванню дітей першого року життя в умовах домашньої ванни за оздоровчою програмою «Як рибка у воді». Методичний посібник. Харків, 2023. 121 с.

9. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Організація групових та індивідуальних занять з вагітними у воді» (розвиток та оздоровлення дитини до народження). Методичні рекомендації. Харків: «ФОП Куркова О», 2022, 52 с.

10. Азаренко Т.Д. Ресурси та можливості збереження гармонії та працездатності у трудовому колективі тренерів з плавання в період карантину та відновлення трудової діяльності після перерви у роботі методами СЗЕМ Л.П. Троян. Збірник тез Міжнародної науково-практичної онлайн конференції "Новий світ - планета психотерапії", 2021. С.102-103.

11. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Методичні та психологічні аспекті підготовці фахівців для супроводу сім’ї з новонародженою дитиною на початковому етапі навчання плаванню у домашній ванні. «Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини: збірник тез. І Всеукраїнської онлайн науково-практичної конференції. 2023. С.203.

12. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Сучасні потреби до підготовки фахівців в галузі раннього плавання. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник тез XXІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2021 . С. 101.

13. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О. Основні напрями наукових досліджень в галузі раннього плавання. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник тез XX Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2020. С.124.

14. Азаренко Т.Д., Пилипко О.О., Дружінінска Е.О. Творчі підходи та ігрові прийоми у навчанні плавання дітей до 3-х років. Методичній посібник. Харків: «Стиль Іздат», 2019. 150 с.

15. Азаренко Т.Д., Борзова В.В, Лобойко О.П., Шаповалова Е.В.. Матусина книжка [хрестоматія для батьків малюків : ігри та вправи у віршах, забавлянках та пісеньках]. Харків : Чайка, 2014. 95 с.

Файли

Схожі дисертації