Мартинюк Ю. Є. Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих боксерів протягом річного макроциклу з урахуванням різних манер ведення двобою

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002448

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

26-08-2024

Спеціалізована вчена рада

6396

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація

Мета дисертаційного дослідження - розроблення науково-обґрунтованої методики індивідуалізації тренувального процесу кваліфікованих боксерів протягом річного макроциклу з урахуванням різної манери ведення двобою. Завдання дисертаційного дослідження: на основі аналізу науково-методичної літератури та інформації мережі «Інтернет» визначити основні проблеми і шляхи їх вирішення у підготовці кваліфікованих боксерів протягом річного макроциклу з урахуванням різної манери ведення двобою; виявити особливості загальної і спеціальної фізичної підготовленості та морфофункціональних показників кваліфікованих боксерів різної манери ведення двобою; встановити кореляційний взаємозв’язок між показниками загальної та спеціальної фізичної підготовленості, функціональними можливостями та техніко-тактичними діями кваліфікованих боксерів різної манери ведення двобою; розробити та експериментально перевірити методику індивідуалізації тренувального процесу кваліфікованих боксерів протягом річного макроциклу з урахуванням різної манери ведення двобою. Об’єктом дослідження був навчально-тренувальний процес кваліфікованих боксерів протягом річного макроциклу. Предметом дослідження була методика підготовки кваліфікованих боксерів у річному макроциклі з урахуванням різної манери ведення двобою. Дослідження передбачало використання методів: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; методи функціональної діагностики; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. У процесі проведених досліджень було вперше: виявлено особливості загальної та спеціальної фізичної підготовленості, функціональних можливостей та техніко-тактичних дій кваліфікованих боксерів – представників трьох стилів ведення змагального поєдинку – «ігровиків», «темповиків» та «силовиків»; встановлено сильні та слабкі сторони кваліфікованих боксерів, представників трьох стилів ведення змагального поєдинку – «ігровиків», «темповиків» та «силовиків» на основі індивідуальних антропометричних, фізіологічних та психофізіологічних показників, що лягло в основу побудови річного макроциклу; розроблено та теоретично обґрунтовано методику індивідуалізації тренувального процесу кваліфікованих боксерів протягом річного макроциклу з урахуванням різної манери ведення двобою – «ігровиків», «темповиків» та «силовиків»; встановлено суттєвий позитивний ефект застосування експериментальної методики протягом річного макроциклу кваліфікованих боксерів усіх стилів («ігровиків», «темповиків» і «силовиків»), що виявляється у достовірному прирості показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості, функціональних можливостей організму, психофізіологічних показників, техніко-тактичних дій та змагальної результативності. Доповнено та розширено результати досліджень: щодо впливу психофізіологічних показників на результативність кваліфікованих боксерів з урахуванням техніко-тактичних дій; щодо покращення психофізіологічних показників кваліфікованих боксерів різних техніко-тактичних дій у різних структурних утвореннях річного макроциклу, під впливом спеціально розроблених комплексів щодо впливу показників загальної та спеціальної підготовленості на результативність у спорті та вплив фізіологічних показників на результативність у кваліфікованих спортсменів різних груп манер техніко-тактичних дій.

Публікації

1. Мартинюк Ю. Є., Джим В. Ю., Гребньова І. В. Порівняльний аналіз силових поодиноких ударів руками у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). № 5 (164). 2023. С. 95-100. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).21.

2. Мартинюк Ю.Є.. Аналіз серії прямих ударів руками (Джеб) у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою. Фізичне виховання та спорт. № 1. 2023. С. 122-129. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-1-16.

3. Мартинюк Ю.Є.. Аналіз психофізіологічних показників у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою. Фізичне виховання та спорт. № 4. 2023. С. 118-126. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-14.

4. Мартинюк Ю.Є., Джим В.Ю.. Порівняння серії бокових ударів руками (Хук) у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 16. 2023. С. 138-144. https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.18.

5. Мартинюк Ю.Є., Джим В.Ю. Порівняльний аналіз антропометричних показників у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 17. 2023. С. 260-267. https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.32.

6. Мартинюк Ю.Є., Джим В.Ю.. Особливості фізіологічних показників у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення поєдинку під впливом занять боксом. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Педагогічні науки. № 6 (59). 2023. С. 24-30. https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.6.4.

7. Мартинюк Ю., Джим В.. Порівняльний аналіз показників загальної фізичної підготовленості кваліфікованих боксерів різних манер ведення поєдинку. Єдиноборства. № 4 (30). 2023. С. 79-88. https://doi.org/10.15391/ed.2023-4.08.

8. Мартинюк Ю. Аналіз індивідуальних особливостей тактичних манер ведення поєдинку кваліфікованих боксерів. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник тез XXII Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2022 року. Харків : ХДАФК, 2022. С. 202-204.

Файли

Схожі дисертації