Короткий О. В. Медико-соціальне обґрунтування організаційно-функціональної моделі діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря в системі надання первинної медичної допомоги міському населенню (на прикладі міста Києва)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000011

Здобувач

Спеціальність

  • 14.02.03 - Соціальна медицина

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.003.01

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної та важливої проблеми системи охорони здоров'я - медико-соціальному обґрунтуванню організаційно-функціональної моделі діяльності ЛЗП-СЛ в системі надання ПМД міському населенню в умовах формування в Україні пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров'я. Проведеним комплексним медико-соціологічним дослідженням встановлена недосконалість існуючої організації роботи лікарів ПМД, зокрема лікарів загальної практики-сімейної медицини, викликам сучасності, концептуальним підходам та стратегічним напрямкам, проголошеним ВООЗ, що обумовило необхідність обґрунтування та розробки удосконаленої організаційно-функціональної моделі діяльності ЛЗП-СЛ в системі надання ПМД міському населенню в умовах формування в Україні пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров'я для отримання пацієнтами якісної, ефективної та доступної медичної послуги на первинному рівні. Науково обґрунтована та розроблена удосконалена, пацієнт-орієнтована організаційно-функціональна модель діяльності ЛЗП-СЛ в системі надання ПМД міському населенню, в яку введені додаткові організаційно-структурні компоненти, які є невід'ємними складовими успіху через досягнення інформаційної та комунікативної компетентності лікаря ПМД, а також оцінки задоволеності пацієнтів отриманою ПМД. Включення цих компонентів при позитивній оцінці моделі в цілому групою експертів (середня оцінка 9,77±0,3 балу, відносне стандартне відхилення 3,1) дозволяє рекомендувати її для впровадження в практичну діяльність ЛЗП-СЛ в системі надання ПМД міському населенню.

Схожі дисертації