Фінів В. М. Прагматика лексичного повтору в сучасній українській малій прозі.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100079

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.01 - Українська мова

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 20.051.02

Коломийський інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню структурно-семантичних та прагматичних особливостей лексичного повтору в сучасній українській малій прозі.У роботі окреслено теоретико-методологічні засади вивчення лексичного повтору та визначено основні критерії типології лексичних повторів у сучасній українській малій прозі.Виявлено функційне навантаження повторюваних лексичних одиниць у художніх текстах малої прози, зокрема виокремлено загальностилістичні та комунікативно-прагматичні функції. Установлено, що лексичний повтор як семантико-стилістична домінанта художнього тексту є важливим у втіленні інтенцій, тактико-стратегічної програми персонажів, сприяє вираженню і коригуванню комунікативних збоїв і невдач, бере участь у конфронтаційно спрямованій інтерактивній взаємодії.

Файли

Схожі дисертації