Кравець Т. В. Гендерні стереотипи в сучасному українському масмедійному дискурсі.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100005

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.01 - Українська мова

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.173.01

Інститут української мови НАН України

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню мовної експлікації сучасних гендерних стереотипів на матеріалі українських засобів масової інформації. Проаналізовано мовні характеристики поведінки чоловіка й жінки у внутрішньому і зовнішньому соціальному просторі. Відзначено зміни стереотипних уявлень про спонукальні мотиви одруження, роль чоловіка і жінки в родині. Запропоновано порівняльний аналіз сучасних стереотипів зовнішності представників обох статей з узвичаєними уявленнями в ХІХ та ХХ ст., традиційних і нових типових рис жіночої та чоловічої поведінки. Констатовано поширення активності жінок у зовнішньосоціальному просторі, що віддзеркалює світові тенденції. З’ясовано вплив гендерного складника на систему української мови, що виявляється у відмиранні старих та активізації нових словотвірних моделей утворення фемінітивів.

Файли

Схожі дисертації