Зрайло І. І. Організаційно-економічний механізм реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100024

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 36.814.003

Львівський національний аграрний університет

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій з формування і використання організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. У дисертації удосконалено теоретико-методичні основи формування зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. Обґрунтовано, що зернопродуктовий підкомплекс АПК є економічною підсистемою галузей сфер матеріального виробництва та послуг функціонально взаємодіючих між собою задля задоволення потреб суспільства в зерні і продуктах його переробки. Удосконалено методичний інструментарій оцінювання ефективності реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. Удосконалено прикладні засади формування організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. Обґрунтовано, що реалізація зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК України передбачає застосування політики, яка є ретельно спланованою, а її інструменти та заходи узгоджені між собою і впорядковані в межах організаційно-економічного механізму, метою імплементації якого є формування та ефективне використання потенціалу. Організаційний напрям механізму передбачає створення системи якісного управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів підкомплексу на мікроекономічному, галузевому, регіональному та макроекономічному рівнях. Економічний напрям стосується підсилення мотивації суб’єктів зернопродуктового підкомплексу АПК до розвитку та реалізації потенціалу зовнішньоекономічної діяльності. Елементами цілісного механізму також слугують: критерії, суб’єкти, інструменти регулювання, ресурси та визначений результат. Доведено, що впровадження організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК має здійснюватися шляхом поетапної реалізації організаційних та економічних інструментів. Удосконалено науково-прикладні положення формування інструментів організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. Обґрунтовано фінансово-економічний інструментарій формування фінансового забезпечення організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК, для чого розроблено методико-прикладний підхід створення достатнього і доступного фінансового забезпечення – ключового ресурсу розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств підкомплексу – з чотирма рівнями джерел фінансування: центральний, регіональний, галузевий, мікрорівень, що дозволяє істотно розширити можливості фінансово-ресурсної підтримки державної політики впровадження організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. Розвинуто концептуальні засади побудови організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК, що відрізняються введенням логіко-структурного алгоритму, коли всі елементи механізму формуються в напрямі впливу суб’єктів управління на об’єкти регулювання; на основі такого підходу всі елементи управлінського блоку чітко підпорядковані впливу суб’єктів на об’єкти, що дозволяє оптимізувати організаційне та ресурсне забезпечення державної політики за одночасної вищої ефективності і скорочення часових витрат на отримання необхідного результату. Встановлено, що організаційно-економічний механізм реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК є системою державної політики, призначеною для регулювання процесів використання можливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств підкомплексу.

Файли

Схожі дисертації