Перепелюк О. М. Церковні хори в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ століття

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100036

Здобувач

Спеціальність

  • 032 - Гуманітарні науки. Історія та археологія

05-01-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 74.053.011

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація

У дисертації здійснено аналіз широкої джерельної бази, переважна більшість якої вперше піддана опрацюванню і вводиться до наукового обігу, вперше, здійснюється спроба комплексного вивчення церковних хорів Київської єпархії на тлі процесів русифікації Православної церкви на українських землях. Аргументовано доводиться, що заборона давніх українських наспівів та уніфікація церковного співу на усій території імперії, а також регламентація діяльності церковних хорів були одним із напрямів зросійщення церкви та встановлення контролю за духовно-моральним рівнем життя населення українських земель. Науковою новизною визначається персоніфікація регентів церковних хорів Київської єпархії. Зʼясовано, що в духовних навчальних закладах Київської єпархії церковний спів був обов’язковим навчальним предметом.

Файли

Схожі дисертації